Tỉ lệ chọi Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2013 dự kiến

 tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi trường Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2013

Tỉ lệ chọi Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2013

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền năm 2013 là 1550. So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi. Tỷ lệ chọi năm 2012  là 1/5.06. Xét theo xu hướng chung của toàn trường qua từng năm thì thấy tỉ lệ chọi giảm dần từ năm 2010 đến năm 2012 cộng với tổng chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi có thể dự đoán tỉ lệ chọi năm nay sẽ rơi xuống chỉ còn 1/4,9
 

Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2012, 2011, 2010 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích.

1. Tỷ lệ chọi Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền năm 2012

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) Tỉ lệ chọi (theo số đến thi)
1   Toàn trường
1550 0 7850 0 1/5.06

2. Tỷ lệ chọi Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền năm 2011

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) Tỉ lệ chọi (theo số đến thi)
1   Toàn trường
1500 0 7850 0 1/5.23
3. Tỷ lệ chọi Học Viện Báo chí - Tuyên truyền năm 2010

Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) Tỉ lệ chọi (theo số đến thi)
1   Toàn trường
1450 0 8500 0 1/5.6

5 701
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái