Tỷ lệ "chọi" vào trường ĐH Nha Trang 2011

- Để nhận tỉ lệ chọi  của  trường ĐH Nha Trang năm 2012 nhanh nhất ngay khi trường công bố tỷ lệ chọi
Soạn tin: TLC mãtrường gửi 6566
Ví dụ: TLC TSB  gửi 6566
Tỷ lệ chọi của trường năm 2010 như sau:
ngành Chỉ tiêu Số lượng 
ÐKDT
Tỉ lệ “chọi”
Tổng 2.200 14.149 1/6,43
- Nhóm ngành khai thác hàng hải (gồm các chuyên ngành: khai thác thủy sản, an toàn hàng hải) 70 94 1/1,34
- Nhóm ngành cơ khí (gồm các chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật ôtô, công nghệ chế tạo máy) 140 615 1/4,4
- Công nghệ thông tin 140 1.089 1/7,78
- Công nghệ cơ - điện tử 70 168 1/2,4
- Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 70 342 1/4,9
- Ðiều khiển tàu biển 70 59 1/0,84
- Nhóm ngành kỹ thuật tàu thủy (gồm các chuyên ngành: đóng tàu thủy, thiết kế tàu thủy, động lực tàu thủy) 140 302 1/2,16
- Hệ thống thông tin kinh tế 70 43 1/0,61
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng 70 557 1/7,96
- Công nghệ kỹ thuật môi trường 140 1.040 1/7,43
- Nhóm ngành công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành: công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh) 350 3.193 1/9,12
- Nhóm ngành nuôi trồng thủy sản (gồm các chuyên ngành: nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản, bệnh học thủy sản) 210 727 1/3,46
- Nhóm ngành kinh tế - quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: kinh tế và quản lý doanh nghiệp thủy sản, kinh tế thương mại, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch, kế toán, tài chính) 350 5.716 1/16,3
- Tiếng Anh 90 204 1/2,27
 

5 223
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái