31/7 là hạn xét tuyển thẳng đại học cao đẳng năm 2013

 Các thí sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng thuộc khu vực Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên và các thí sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông sẽ được kéo dài thời gian xét tuyển đến 31/7/2013.

 
Các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thí sinh khai hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp về cơ sở giáo dục đại học thí sinh muốn đăng ký.
 
Đây là nội dung công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo cũng như các trường đại học, cao đẳng, học viện về việc hướng dẫn xét tuyển.
 
31/7 là hạn xét tuyển thẳng đại học cao đẳng năm 2013
 
Với các đối tượng ưu tiên xét tuyển thẳng khác, theo Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/3/2013, các thí sinh làm hồ sơ và gửi sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6. Các sở sẽ gửi hồ sơ về trường thí sinh đăng ký trước ngày 30/6/2013.
 
Như vậy, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên ở khu vực Tây Nguyên và 20 em học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2013 sẽ không phải gửi hồ sơ qua sở mà gửi trực tiếp về trường, thời gian nộp hồ sơ cũng được kéo dài một tháng so với các thí sinh khác. Việc điều chỉnh này do văn bản cho phép các đối tượng này được ưu tiên xét tuyển thẳng ban hành tương đối muộn so với lịch hướng dẫn xét tuyển được Bộ ban hành trước đó. 
 
Cũng theo công văn này, chỉ tiêu xét tuyển các học sinh được ưu tiên không nằm trong chỉ tiêu mà cơ sở giáo dục đại học xác định hàng năm theo quy định hiện hành.
 
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4007/BGDĐT-GDĐH ngày 14/6/2013 về việc bổ sung các huyện biên giới thuộc khu vực Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng và Công văn số 4221/BGDĐT-GDĐH ngày 21/6/2013 về việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông./.

5 935
Xem thêm chủ đề: thông tin tuyển sinh ĐH CĐ 2013,
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái