Chỉ tiêu tuyển sinh 2012: Chỉ tiêu ngành trường ĐH Sài Gòn

Trường ĐH Sài Gòn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh ĐH- CĐ năm  vào từng ngành như sau:
 
Tên ngành Khối thi  Chỉ tiêu  
Hệ ĐH:    2800
Công nghệ thông tin A 120
Toán ứng dụng A 40
Kỹ thuật điện, điện tử A 40
Kỹ thuật điện tử, truyền thông A 40
Khoa học môi trường A, B 80
Kế toán A, D1 380
Quản trị kinh doanh A, D1 380
Tài chính ngân hàng A, D1 410
Luật A, C, D1 390
Việt Nam học C, D1 80
Khoa học thư viện A, B, C, D1 80
Ngôn ngữ Anh D1 130
Sư phạm (SP) toán học A 50
SP vật lý A 25
SP hóa học A 25
SP sinh học B 25
SP ngữ văn C 45
SP lịch sử C 25
SP địa lý A, C 25
Giáo dục chính trị C, D1 25
SP tiếng Anh D1 25
Thanh nhạc N 15
SP âm nhạc N 45
SP mỹ thuật H 50
Giáo dục tiểu học A, D1 170
Giáo dục mầm non M 40
Quản lý giáo dục A, C, D1 40
* Các bậc đào tạo CĐ:   2500
Công nghệ thông tin A 90
Kế toán A, D1 290
Quản trị kinh doanh A, D1 240
Công nghệ kỹ thuật môi trường A, B 100
Việt Nam học C, D1 120
Quản trị văn phòng C, D1 100
Thư ký văn phòng C, D1 40
Tiếng Anh D1 120
Khoa học thư viện A, B, C, D1 35
Lưu trữ học C, D1 35
Tài chính - Ngân hàng A, D1 150
SP mỹ thuật H 30
SP toán học A 50
SP vật lý A 30
SP hóa học A 30
SP kỹ thuật công nghiệp A 70
SP sinh học B 30
SP kỹ thuật nông nghiệp B 70
SP kinh tế gia đình B 70
SP ngữ văn C 50
SP lịch sử C 30
SP địa lý A, C 30
Giáo dục công dân - công tác Đội C 30
SP tiếng Anh D1 60
Giáo dục tiểu học A, D1 300
Giáo dục mầm non M 300
Tổng   5.300
 

5 448
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái