Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh Nghiệp năm 2012

Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp

Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Kinh doanh

Mã trường: CBC
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 3 NĂM
                                               THI VÀ XÉT TUYỂN KHỐI: A, A1, D1 - CHỈ TIÊU DỰ KIẾN 1.800
 MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH (xem chi tiết mục tiêu từng ngành download tại đây: file MUCTIEUDAOTAO) KHỐI THI

 C480201

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A, A1

 C510302

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

A, A1

 C510301

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

A, A1

 C510201

  CÔNG NGHỆ KỸTHUẬT CƠ KHÍ

A, A1

 C510203

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

A, A1

 C510103

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

A, A1

 C510401

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

A, A1

 C510406

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

A, A1

 C340101

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

   Chuyên ngành

     Quản trị nhân sự

     Quản trị Marketing

     Quản trị Ngoại thương

     Quản trị Kinh doanh tổng hợp

     Quản trị Tài chính Doanh nghiệp

A D1 A1

 C510601

  QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

A, A1

 C220201

  TIẾNG ANH

D1

 C220204

  TIẾNG TRUNG QUỐC 

D1

 C340301

  KẾ TOÁN   Chuyên ngành       Kế toán Ngân hàng       Kế toán Doanh nghiệp A D1 A1
C340201   TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG (ngành "Hot")    Chuyên ngành       Tài chính        Ngân hàng A D1 A1

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: 2 NĂM, MÃ TRƯỜNG: GD05

                    CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - CHỈ TIÊU DỰ KIẾN: 1.440


 MÃ NGÀNH

 TÊN NGÀNH

 01

   TIN HỌC

 02

   KẾ TOÁN

 03

   CƠ ĐIỆN LẠNH

 04

   ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 05

   ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 06

   SỬA CHỮA, KHAI THÁC THIẾT BỊ CƠ KHÍ

 07

  KHAI THÁC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 1,5 NĂM
                      CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - CHỈ TIÊU: 480

 MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH 

 C340101

   QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 C340301

   KẾ TOÁN 

 C340201

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
(theo Website Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp)

5 532
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái