Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Cộng đồng Hà Nội năm 2012

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh với nội dung:
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Mã trường: CHN
1. Các hệ đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội
TT Ngành Đào tạo Cao đẳng
Chính quy
Trung cấp
liên thông
lên Cao đẳng
Mã ngành Chỉ tiêu
1 Kế toán C340301 350 150
2 CNKT xây dựng C510103 300 100
3 CNKT Điện,Điện tử C510301 150
4 Hệ thống Thông tin QL C340405 100
5 Quản trị KD C340101 200 50
6 Tài chính -Ngân hàng C340201 300
Tổng 1400 300
 
TT Ngành Đào tạo Trung cấp
 chuyên nghiệp
Mã ngành Chỉ tiêu
1 Xây dựng DD và CN 01 100
2 Điện DD&CN 02 50
3 Kế toán 03 100
4 Quản trị DN 04 50
5 Tài chính Ngân hàng 05 50
6 Công nghệ Thông tin 06 50
Tổng 400
* Hệ Cao đẳng: Thi 3 môn:  Toán, Lý, Hoá. Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Hệ Liên thông Cao đẳng: Học sinh tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp loại khá, giỏi được dự thi ngay trong năm tốt nghiệp,  tốt nghiệp loại trung bình sau 01 năm mới được dự thi.Thi tháng 08 năm 2012.
* Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp  PTTH hoặc tương đương. Theo học bạ hoặc kết quả thi Cao đẳng, Đại học.
TT Ngành Đào tạo Cao đẳng nghề
Mã ngành Chỉ tiêu
1 Điện Dân dụng 50
2 Quản trị mang MT 100
3 Kế toán DN 150
Tổng 300
2.Các hệ đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội liên kết với các trường Đại học (Đại học Công Nghiệp Hà Nội,  Đại học Kinh tế Quốc Dân,  Đại học Lương Thế Vinh,  Đại học Công đoàn,  Học  Viện  Tài Chính, Đại học Điện Lực,…).
TT Ngành Đào tạo Liên Thông lên Đại học
Từ Trung cấp Từ Cao đẳng
1 Xây dựng 400 200
2 Kế toán 100 300
3 Quản trị kinh doanh 80 80
4 Tài chính Ngân hàng 80 80
5 Kỹ thuật Điện 70 70
6 Công nghệ Thông tin 70 70
Tổng 800 800
*Các hệ liên kết: Đối tượng tuyển sinh, ngày thi, các môn thi xem thông báo tại trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội.
3. Các hệ đào tạo khác:
* Đào tạo ngắn hạn: Sơ cấp nghề xây dựng, bồi dưỡng kiểm tra xác định bậc thợ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành quản lý Đô thị, Thanh tra xây dựng,tài chính,kế toán,thuế, sư phạm...
* Đào tạo cấp chứng chỉ tin học và Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Liên kết đào tạo đại học văn bằng 2: Tiếng Anh, cỏc chuyờn ngành Kinh tế.
(theo Website của trường CĐ cộng đồng Hà Nội)

5 469
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái