Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Vĩnh Phúc năm 2012

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh năm 2012:
Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Mã trường: C16
A. HỆ CAO ĐẢNG CHÍNH QUY, TRUNG CẮP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

Số

TT

.Ngành/Chương trình đào tạo Ký hiệu trường Mà ngành quy ước Khối thi quy ước Chỉ tiêu tuyển sinh Ghi chú
C16 750 1. Hệ Cao đẳng chính quy - Vùng tuyển sinh:+ Ngành cao đẳns sư pham hệ chính quy chỉ tuyển thi sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.+ Ngành ngoài sư phạm và các hệ khác tuyển sinh trong cá nước (phải đóng học phí).- Hinh thức thi: Thi và xét tuyển + Ngày thi: theo lịch của Bó Giáo duc vả Đảo tao:+ Ngảnh SP Tiéng Anh. món Tiếng Anh hệ sô 2.-  Nsảnh Giáo dục thể chất thi Toán. Sinh. Năng khiếu thể
thao (hệ sô 2).
-  Ngành Mĩ thuật thi Văn. (Trang trí vả hoạ chi hệ sô 2).
- Các hoạt động hô trợ học tập. sinh hoạt:
+ Ký túc xá: Năm 2012 đáp ứns đươc 1000 sinh viên, có nhà ăn. CLB...thuận lợi về giao thông vả thông tin liên lạc + Thực hiện chế độ miến giảm học phí học bổng khuyến khích học tập, trự cáp xã hội vay vốn tin dụng...
2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp - Vùng tuyển: Tuyên sinh trong cá nước.
- Thời gian tuyển sinh: Nhiều đợt trong năm.
-    Hình thức: + Ngành GD Tiều học: Xét tuyển ĐTB các món cả năm lớp 12.
+ Ngành Giáo dục Mâm non: xét tuyên ĐTB các món cả năm lóp 12 vả thi năng khiếu hát và kể chuyện.

1.

Sư phạm Vật Lý - ( Lý- KTCN) C140211 A 50

2.

Tia học ứng dụng (NSP) C480202 A 50

3.

Sư phạm Hoá học (Hoá - sinh) C140212 B 50

4.

Kế toán (NSP) C340301 A.B 50

5.

Sư phạm Lịch sử (Sử - GDCD) C140218 c 50

6.

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Dt 100

7.

Giáo dục Tiểu học C140202 C,D: 100

8.

Công tác xã hội (NSP) C760101 c 50

9.

Việt Nam học (NSP) C220113 C,Dt 50

10

Giáo dục Mầm non C140201 M 100

11

Sư phạm Nghệ- thuật C140222 H 50

12

Giáo duc Thể chât C140206 T 50

13

Cắc ngành đào tạo khác

14

Trung câp hệ chính quy 1450

15

CĐ hệ vừa làm vừa học 500

16

CĐ liên thông từ THSP 500

17

Liên kết đào tạo đại học 250
B. HỆ CAO ĐẢNG LIÉN THỐNG, VỪA HỌC VỪA LÀM CAO ĐẢNG NGHÉ

Số

TT

Hệ đao tạo Ngành đào tạo

ngành

Chi tiêu tuyển sinh

Đối tượng, hinh thửc, tuyển sinh, thời gian học

I

Cao đẳng liên thông

500

Thi sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành. Thời gian học là 1.5 năm. Thi tuyển.

1

Giáo dục Mầm non 3

250

2

Giáo dục Tiêu hoc 4

250

n

Cao đảng vừa làm vừa học

500

Thi sinh đấ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học là 3.5 năm. Thi tuyển

1

Giáo dục Mầm non 5

250

2

Giáo dục Tiểu học 6

250

m

Cao đẳng nghề

300

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học là 3 năm. Thi tuyển

1

Quản trị mạng máy tinh 7

150

2

Kế toán doanh nghiệp s

150

c. HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC)

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đôi tượng hình thức, tuyến sinh, thời gian học

1

Công tác xà hội

40

Thi sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc vả vùng lân cận đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Công tác xà hội

2

Sư phạm Mỹ thuật

40

Thí ảnh có HKTT tại Vĩnh Phức và vùng lân cận đã tốt nghiệp  CĐ Mỹ thuật- Âm nhạc

3

Giáo dục thể chất

40

Thí sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc và vùng lân cận đã tốt nghiệp  Cao đẳng Giáo dục Thể chất.

4

Giáo dục Mầm non

50

Thí sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc và vùng lân cận đã tốt nghiệp  Cao đẳng ngành Giáo dục Mâm non.

5

Giáo duc Tiểu Học

50

Thí sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc và vủng lân cận đã tốt nghiệp  Cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học.

6

Sư phạm Tiếng Anh

40

Thí sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc và vùng lân cận đã tốt nghiệp  Cao đẳng ngành Tiếng Anh

7

Công nghệ thông tin

40

Thí sinh có HKTT tại Vĩnh Phúc và vùng lân cận đã tốt nghiệp  Cao đảng ngành Công nghệ thông tin.
(theo Website Cao đẳng Vĩnh Phúc)

5 716
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái