Chỉ tiêu từng ngành vào Học viện báo chí tuyên truyền năm 2011

Học viện báo chí tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành cụ thể như  sau:
TT Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu
1 - Xã hội học 521 C, D1 50
2 - Triết học có 2 chuyên ngành:      
  + Triết  học Mác - Lênin 524 C, D1 50
  + Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 C 50
3 - Kinh tế có 2 chuyên ngành:      
  + Kinh tế chính trị 526 C, D1 50
  + Quản lý kinh tế 527 C, D1 100
4 - Lịch sử (Lịch sử Đảng) 528 C 50
5 - Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 529 C 50
6 - Chính trị học có  7 chuyên ngành:      
  + Quản lý văn hóa- tư tưởng 530 C 100
  + Chính trị học 531 C 50
  + Quản lý xã hội 532 C 50
  + Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 C 50
  + Giáo dục chính trị 534 C 100
  + Văn hóa học 535 C,D1 50
  + Chính sách công 536 C 50
7 - Xuất bản 601 C,D1 50
8 - Ngành Báo chí có 6 chuyên ngành:      
  + Báo in 602 C,D1 100
  + Báo ảnh 603 C,D1 40
  + Báo phát thanh 604 C,D1 50
  + Báo truyền hình 605 C,D1 100
  + Quay phim truyền hình 606 C,D1 30
  + Báo mạng điện tử 607 C,D1 50
9 - Ngành Quan hệ quốc tế có 2 chuyên ngành:      
  + Thông tin đối ngoại 608 C,D1 50
  + Quan hệ quốc tế 611 C,D1 50
10 - Quan hệ công chúng 609 C,D1 50
11 - Quảng cáo 610 C,D1 40
12 - Tiếng Anh 751 D1 40
 
Điểm trúng tuyển vào Học viện xét theo chuyên ngành nên thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào từng ngành năm 2010 của Học viện :
 
 
TT
 
Tên ngành
 
Mã ngành
 
Khối C
 
Khối D1
 
1
 
Xã hội học
 
521
 
18.5
 
17.0
 
2
 
Triết  học Mác  Lênin
 
524
 
15.5
 
15.0
 
3
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học
 
525
 
15.0
 
 
 
4
 
Kinh tế chính trị
 
526
 
19.5
 
17.5
 
5
 
Quản lý kinh tế
 
527
 
21.5
 
17.5
 
6
 
Lịch sử Đảng
 
528
 
18.5
 
 
 
7
 
Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước
 
529
 
17.5
 
 
 
8
 
Quản lý văn hóa  tư tưởng
 
530
 
16.0
 
 
 
9
 
Chính trị học
 
531
 
16.0
 
 
 
10
 
Quản lý xã hội
 
532
 
16.0
 
 
 
11
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
533
 
16.0
 
 
 
12
 
Giáo dục chính trị
 
534
 
18.0
 
 
 
13
 
Văn hóa học
 
535
 
17.0
 
16.0
 
14
 
Xuất bản
 
601
 
17.0
 
16.0
 
15
 
Báo in
 
602
 
21.0
 
17.0
 
16
 
Báo ảnh
 
603
 
21.5
 
17.0
 
17
 
Báo phát thanh
 
604
 
20.0
 
17.5
 
18
 
Báo truyền hình
 
605
 
21.5
 
18.5
 
19
 
Quay phim truyền hình
 
606
 
17.5
 
16.0
 
20
 
Báo mạng điện tử
 
607
 
21.5
 
17.5
 
21
 
Thông tin đối ngoại
 
608
 
18.0
 
17.0
 
22
 
Quan hệ quốc tế
 
611
 
18.0
 
17.0
 
23
 
Quan hệ công chúng
 
609
 
21.5
 
18.5
 
24
 
Quảng cáo
 
610
 
21.5
 
19.0
 
25
 
Biên dịch tiếng Anh
 
751
 
 
 
19.0
(Theo dân trí)

5 310
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái