Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2013

tradiemthi.net - Đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo chính thức chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. Cập nhật đầy đủ tin tuyển sinh về tỉ lệ chọi, điểm chuẩn đại học, điểm xét tuyển, tư vấn tuyển sinh và trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2013

Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Xã Bích Sơn – huyn Vit Yên tnh Bc Giang. ĐT: 0240.3874387

KÝ HIU TRƯNG:DBG

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Nông lâm Bắc Giang năm 2013

 

Ngành đào to

Mã ngành

Khi thi

Ch tiêu

Các ngành đào to đi hc:

 

 

600

- Kế toán

D340301

A, A1, D1

150

- Khoa hc cây trng

D620110

A,B

50

- Chăn nuôi

D620105

A,B

100

- Qun lý đt đai

D850103

A,B

150

- Công ngh thc phm

D540101

A,B

50

- Lâm sinh

D620205

A,B

50

- Công ngh sinh hc

D420201

A,B

50

Các ngành đào to cao đng:

 

 

500

- Kế toán

C340301

A, A1, D1

100

- Khoa hc cây trng

C620110

A,B

50

- Chăn nuôi

C620105

A,B

50

- Qun lý đt đai

C850103

A,B

50

- Sư phm k thut nông nghip

C140215

A,B

50

- Công ngh thc phm

C540102

A,B

50

- Lâm nghip

C620201

A,B

50

- Công ngh thông tin

C480201

A, A1, D1

50

- Công ngh sinh hc

C420201

A,B

50

 

- Vùng tuyn sinh: Tuyn sinh trong cc

- Tuyn sinh bc Đi hc

+ Môn thi và ngày thi theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to

+ Nhà trưng t chc thi tuyn khi A, A1, B và xét tuyn các khi A, A1, B, D1.

+ Đim trúng tuyn theo khi thi.

- Tuyn sinh bc Cao đng

+ Không t chc thi mà xét tuyn nhng thí sinh đã d thi Đi hc, Cao đng năm 2012 theo đ chung ca B, trên cơ s đăng ký xét tuyn ca thí sinh

 

5 555
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái