Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Tây Bắc năm 2013

tradiemthi.net - Trưng Đi hc Tây Bc

Phưng Quyết Tâm, TP. Sơn La, tnh Sơn La;

ĐT: (022).3.751.703; 022. 3.752. 376

Fax: (022).3.751.704

Website: www.taybacuniversity.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯNG: TTB

ĐH Tây Bc s tăng t 2.650 chỉ tiêu năm 2011 lên 2.800 ch tiêu năm 2012. Các ngành đào to ca trưng năm 2012 tương đi n đnh. Riêng h đào to trình đ cao đng, trưng m thêm ngành mi là qun tr kinh doanh, tuyn sinh theo khi A và D1.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học Tây Bắc năm 2013

 

ĐH Tây Bc tuyển sinh trong cc theo hình thc thi tuyn bng đ thi chung ca B GD-ĐT.  Ngày thi, khi thi theo quy đnh ca B GD-ĐT. Đim trúng tuyn xét theo ngành hc.

 

Theo ông Phm Minh Thông - trưng phòng đào to ĐH Tây Bc, trong 2.300 ch tiêu đi hc có 100 ch tiêu đào to theo đa ch s dng cho các tnh vùng Tây Bc. Trong 500 ch tiêu đào to cao đng có 30 ch tiêu đào to theo đa ch s dng cho các tnh vùng Tây Bc.

 

Sinh viên đào to trình đ cao đng, tt nghip loi khá tr lên có th đăng ký d thi và hc liên thông lên trình đ đi hc h chính quy ti trưng ngay sau khi tt nghip.

 

H cao đng không thi tuyn mà ly kết qu thi đi hc ca nhng thí sinh đã d thi khi A, B, C, D1, T, M, N năm 2012 theo đ thi chung ca B GD-ĐT đ xét tuyn trên cơ s h đăng ký xét tuyn ca thí sinh.

 

Ngoài ra, trưng có 250 ch tiêu d b đi hc, 1.400 ch tiêu va làm va hc, 200 ch tiêu đào to liên thông, văn bng 2.

 

Yêu cu v th hình đi vi thí sinh d thi khi T vào ngành giáo dc th cht: cao 1,65m, nng 45 kg tr lên đi vi nam; cao 1,55m, nng 40kg tr lên đi vi n. Thí sinh d thi khi M không b d tt, d hình, nói ngng, nói lp. Sau khi thi xong các môn văn hóa, thí sinh d thi các khi M, T s tiếp tc thi ngay môn năng khiếu.

 

Ông Thông cũng cho biết trưng có 70 ch tiêu ngành tài chính - ngân hàng do Trưng đi hc Kinh tế quc dân đào to và cp bng. Đa đim đào to ti Trưng đi hc Tây Bc.

Ch tiêu và mã ngành c th các ngành đào to ti ĐH Tây Bc năm 2012:

 

 

TRƯNG ĐI HC TÂY BC

TTB

 

 

2.650

Phưng Quyết Tâm, Thành ph Sơn La, tnh Sơn La;

Website: www.taybacuniversity.edu.vn

ĐT: (022).3.751.703; 022. 3.752.376

Fax: (022).3.751.704

 

 

 

 

Các ngành đào to đi hc

 

 

 

2.200

Sư phm Toán hc

 

D140209

A, A1

 

Sư phm Tin hc

 

D140210

A, A1, D1

 

Sư phm Vt lí

 

D140211

A, A1

 

Sư phm Hoá hc

 

D140212

A, B

 

Sư phm Sinh hc

 

D140213

A, B

 

Sư phm Ng văn

 

D140217

C

 

Sư phm Lch s

 

D140218

C

 

Sư phm Đa lí

 

D140219

A, C

 

Giáo dc Chính tr

 

D140205

C

 

Giáo dc Th cht

 

D140206

T

 

Giáo dc Tiu hc

 

D140202

A,C, D1

 

Giáo dc Mm non

 

D140201

M

 

Sư phm Tiếng Anh

 

D140231

D1

 

Lâm sinh

 

D620205

A,B

 

Chăn nuôi

 

D620105

A,B

 

Bo v thc vt

 

D620112

A, B

 

Nông hc

 

D620109

A,B

 

Qun lí tài nguyên và môi trưng

 

D850101

A, B

 

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1

 

Công ngh thông tin

 

D480201

A, A1, D1

 

Qun tr kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

 

Liên kết đào to đi hc vi Trưng ĐH Kinh tế Quc dân

 

 

 

 

Tài chính – Ngân hàng

 

D340201

A,D1

70

Các ngành đào to cao đng

 

 

 

450

Sư phm Toán hc

 

C140209

A, A1

 

Sư phm Ng văn

 

C140217

C

 

Sư phm Lch s

 

C140218

C

 

Sư phm Hóa hc

 

C140212

A, B

 

Giáo dc Mm non

 

C140201

M

 

Sư phm Âm nhc

 

C140221

N

 

Giáo dc Th cht

 

C140206

T

 

Sư phm Tin hc

 

C480201

A, A1, D1

 

Sư phm Tiếng Anh

 

C140231

D1

 

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

 

Qun tr kinh doanh

 

C340101

A, A1, D1

 

 

 

5 987
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái