Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam năm 2013

 tradiemthi.net - Hc vin Hàng không Vit Nam cũng có ch tiêu d kiến không thay đi so vi năm 2012.

Ch tiêu c th như sau:

THÔNG TIN TUYN SINH NĂM 2013

Ký hiu trưng: HHK - Ch tiêu: 720

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hàng không Việt Nam năm 2013 

 

Ngành đào to

Mã ngành

Khi thi

Ch tiêu

Các ngành đào to đi hc

 

 

600

- Qun tr kinh doanh (các chuyên ngành: qun tr kinh doanh vn ti hàng không, qun tr doanh nghip hàng không, qun tr du lch, qun tr cng hàng không).

D52340101

A, A1, D1

450

- Công ngh k thut đin t truyn thông

D52510302

A, A1

90

- K thut hàng không (chuyên ngành: qun lý hot đng bay).

D52520120

A,, A1, D1

60

Các ngành đào to cao đng

 

 

120

- Qun tr kinh doanh

C51340101

A,, A1, D1

90

- Công ngh k thut đin t truyn thông (chuyên ngành: công ngh k thut đin t vin thông hàng không).

C51510302

A, A1

30

- Tuyn sinh trong cc

- Ngày thi và khi thi theo quy đnh ca B GD&ĐT

- Đim trúng tuyn theo ngành và theo khi thi.

- H cao đng không t chc thi tuyn, mà ly kết qu thi năm 2012 ca nhng thí sinh đã d thi khi A, A1, D1 vào các trưng đi hc trong cc theo đ thi chung ca B GD&ĐT đ xét tuyn, trên cơ s h sơ đăng ký xét tuyn ca thí sinh.

- Đ biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh truy cp vào website: http://hocvienhangkhong.edu.vn

Ch tiêu tuyn sinh 2012 Hc vin hàng không Vit Nam

Hc vin Hàng không gi nguyên như năm 2011 vi 720 ch tiêu tuyn sinh. Trong đó bc ĐH có 600 và CĐ 120 ch tiêu tuyn sinh. C th:

Trưng/Ngành

Mã ngành

 

Khi thi

 

Ch tiêu

HC VIN HÀNG KHÔNG

VIT NAM

 

 

720

S 104 Nguyn Văn Tri, Phưng 8, Q.Phú Nhun, TP.HCM

ĐT: (08) 38424762, (08) 38422199

Fax: (08) 38447523

Website:www.hocvienhangkhong.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào to đi hc:

 

 

600

-          Qun tr kinh doanh (các chuyên ngành: Qun tr kinh doanh vn ti hàng không, Qun tr doanh nghip hàng không, Qun tr du lch, QT cng hàng không).

D52340101

A,D1

 

-          Công ngh k thut đin t truyn thông

D52510302

A, A1

 

-         K thut hàng không (chuyên ngành: Qun lý hot đng bay).

D52520120

A,D1

 

Các ngành đào to cao đng:

 

 

120

-          Qun tr kinh doanh

C51340101

A,D1

 

-          Công ngh k thut đin t truyn thông (chuyên ngành: Công ngh k thut đin t vin thông hàng không).

C51510302

A

 

 

Tuyn sinh trong cc

 

- Ngày thi và khi thi theo quy đnh ca B GD&ĐT

 

- Đim trúng tuyn theo ngành và theo khi thi.

 

- H cao đng không t chc thi tuyn, mà ly kết qu thi năm 2012 ca nhng thí sinh đã d thi khi A, A1, D1 vào các trưng đi hc trong cc theo đ thi chung ca B GD&ĐT đ xét tuyn, trên cơ s h sơ đăng ký xét tuyn ca thí sinh.

 

- Đ biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh truy cp vào website:http://hocvienhangkhong.edu.vn

5 1930
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái