ĐH Quy Nhơn tuyển sinh năm 2012

Tradiemthi.net- ĐH Quy Nhơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là 4500. Trong đó, chỉ tiêu vào Trường ĐH Quy Nhơn giảm khoảng 700 chỉ tiêu so với năm trước. Bậc ĐH tuyển 3.860 chỉ tiêu và CĐ tuyển 640 chỉ tiêu. Cụ thể:


Trường

Mã trường

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

DQN

4.500

170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: (056)3846156
Website: www.qnu.edu.vn

I. Các ngành đào tạo đại học

3.860

1. Các ngành đào tạo đại học sư phạm

- Sư phạm toán học

DQN

D140209

A

- Sư phạm vật lí

DQN

D140211

A

- Sư phạm hóa học

DQN

D140212

A

- Sư phạm tin học

DQN

D140210

A, D­­1

- Sư phạm sinh học (sinh – kỹ thuật nông nghiệp)

DQN

D140213

B

- Sư phạm ngữ văn

DQN

D140217

C

- Sư phạm lịch sử

DQN

D140218

C

- Sư phạm địa lý

DQN

D140219

A, C

- Giáo dục chính trị

DQN

D140205

C, D­­1

- Sư phạm tiếng Anh

DQN

D140231

D­­1

- Giáo dục tiểu học

DQN

D140202

A, C

- Giáo dục thể chất

DQN

D140206

T

- Giáo dục mầm non

DQN

D140201

M

2. Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm

- Toán học

DQN

D460101

A

- Công nghệ thông tin

DQN

D480201

A, D1

- Vật lý học

DQN

D440102

A

- Hóa học

DQN

D440112

A

- Sinh học

DQN

D420101

B

- Quản lý đất đai

DQN

D850103

A, B,D1

- Địa lý  tự nhiên (gồm các chuyên ngành: địa lý tài nguyên - môi trường, địa lý du lịch)

DQN

D440217

A, B, D1

- Văn học

DQN

D220330

C

- Lịch sử

DQN

D220310

C

- Tâm lý học giáo dục (tâm lý học)

DQN

D310403

B, C

- Công tác xã hội

DQN

D760101

C, D1

- Quản lý giáo dục

DQN

D140114

A, C

- Việt Nam học (văn hóa du lịch)

DQN

D220113

C, D1

- Quản lý nhà nước (hành chính học)

DQN

D310205

A, C, D­­1

- Ngôn ngữ Anh

DQN

D220201

D1

3. Các ngành đào tạo kinh tế

- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị kinh doanh quốc tế (ngoại thương), quản trị kinh doanh du lịch, quản trị kinh doanh thương mại, quản trị marketing)

DQN

D340101

A, D1

- Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư)

DQN

D310101

A, D1

- Kế toán

DQN

D340301

A, D1

- Tài chính -  ngân hàng (gồm các chuyên ngành: ngân hàng và kinh doanh tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, quản lý tài chính kế toán, tài chính công và quản lý thuế)

DQN

D340201

A, D1

4. Các ngành đào tạo kỹ sư

- Kỹ thuật điện, điện tử

DQN

D520201

A

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

DQN

D520207

A

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)

DQN

D510103

A

- Nông học

DQN

D620109

B

- Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành hóa học hóa dầu, công nghệ môi trường)

DQN

D510401

A

II. Các ngành đào tạo cao đẳng

640

- Công nghệ kỹ thuật  điện, điện tử

DQN

C510301

A

- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử - viễn thông)

DQN

C510302

A

- Công nghệ thông tin

DQN

C480201

A, D1

- Công nghệ kỹ thuật hóa học

DQN

C510401

A

- Tài chính – ngân hàng

DQN

C340201

A, D1

- Quản trị kinh doanh

DQN

C340101

A, D1

- Quản lý đất đai

DQN

C850103

A, B,D1

- Kế toán

DQN

C340301

A, D1

 
 

5 436
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái