Trường Đại học công nghiệp TP HCM lấy bao nhiêu điểm?

    Hỏi

Trường Đại học công nghiệp TP HCM lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời

Chào bạn trường Đại học công nghiệp TP HCM có mã trường: HUI điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 10 - 20.5 điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: HUI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510401 CN Kỹ thuật hóa học A 15  
2 D340301 Kế toán A, A1, D 15.5  
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D 14.5  
4 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D 15.5  
5 C340301 Kế toán A, A1, D 12.5  
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D 11.5  
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D 12  
8 D510406 CN Kỹ thuật môi trường A, B 14.5  
9 D540101 Công nghệ thực phẩm A, B 16  
10 C510401 CN Kỹ thuật hóa học A, B 11.5  
11 C510406 CN Kỹ thuật môi trường A, B 11.5  
12 C540101 Công nghệ thực phẩm A, B 12.5  
13 D510301 CN Kỹ thuật điện, điện tử A1, A 13.5  
14 D510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A1, A 13  
15 D510206 CN kỹ thuật nhiệt A1, A 13  
16 D510201 CN Kỹ Thuật cơ khí A1, A 14  
17 D510203 Cn Kỹ thuật cơ điện tử A1, A 13  
18 D510205 CN Kỹ thuật ô tô A1, A 14.5  
19 D510204 CN may A1, A 13  
20 D480101 Khoa học máy tính A1, A 13  
21 C510301 CN Kỹ thuật điện, điện tử A1, A 11.5  
22 C510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A1, A 10.5  
23 C510206 CN kỹ thuật nhiệt A1, A 10  
24 C510201 CN Kỹ Thuật cơ khí A1, A 11.5  
25 C510202 CN Chế tạo máy A1, A 11  
26 C510205 CN Kỹ thuật ô tô A1, A 11.5  
27 C510204 CN may A1, A 10.5  
28 C480201 Công nghệ thông tin A1, A 10.5  
29 D510401 CN Kỹ thuật hóa học B 17  
30 D220201 Ngôn ngữ Anh D 20.5  
31 C220201 Ngôn ngữ Anh D 16.5
 

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp tp HCM năm nay bấm đây

5 959
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái