Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp lấy bao nhiêu điểm?

 

Hỏi

Trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời:

Chào bạn trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp có mã trường: DKK điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 10 - 16 điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1   Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh A,A1 15.5 Đại học (tại Hà Nội)
2   Công nghệ sợi, dệt A,A1 13.5 Đại học (tại Hà Nội)
3   Công nghệ may A,A1 13.5 Đại học (tại Hà Nội)
4   Công nghệ thực phẩm A,A1 14 Đại học (tại Hà Nội)
5   Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử A,A1 14 Đại học (tại Hà Nội)
6   Công nghệ điện tử truyền thông A,A1 14 Đại học (tại Hà Nội)
7   Công nghệ thông tin A,A1 14 Đại học (tại Hà Nội)
8   Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 14 Đại học (tại Hà Nội)
9   Kế toán A,A1 13.5 Đại học (tại Nam Định)
10   Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
11   Quản trị kinh doanh A,A1 13.5 Đại học (tại Nam Định)
12   Công nghệ sợi, dệt A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
13   Công nghệ may A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
14   Công nghệ thực phẩm A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
15   Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
16   Công nghệ điện tử truyền thông A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
17   Công nghệ thông tin A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
18   Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 13 Đại học (tại Nam Định)
19   Kế toán A,A1 12 Cao đẳng (tại Hà Nội)
20   Tài chính - Ngân hàng A,A1 11.5 Cao đẳng (tại Hà Nội)
21   Quản trị kinh doanh A,A1 11.5 Cao đẳng (tại Hà Nội)
22   Công nghệ sợi, dệt A,A1 10 Cao đẳng (tại Hà Nội)
23   Công nghệ may A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
24   Công nghệ thực phẩm A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
25   Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
26   Công nghệ điện tử truyền thông A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
27   Công nghệ thông tin A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
28   Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 11 Cao đẳng (tại Hà Nội)
29   Kế toán A,A1 10.5 Cao đẳng (tại Nam Định)
30   Tài chính - Ngân hàng A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
31   Quản trị kinh doanh A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
32   Công nghệ sợi, dệt A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
33   Công nghệ may A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
34   Công nghệ thực phẩm A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
35   Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
36   Công nghệ điện tử truyền thông A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
37   Công nghệ thông tin A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
38   Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10 Cao đẳng (tại Nam Định)
39   Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh D1 16 Đại học (tại Hà Nội)
40   Kế toán D1 14 Đại học (tại Nam Định)
41   Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 Đại học (tại Nam Định)
42   Quản trị kinh doanh D1 14 Đại học (tại Nam Định)
43   Kế toán D1 12.5 Cao đẳng (tại Hà Nội)
44   Tài chính - Ngân hàng D1 12 Cao đẳng (tại Hà Nội)
45   Quản trị kinh doanh D1 12 Cao đẳng (tại Hà Nội)
46   Kế toán D1 11 Cao đẳng (tại Nam Định)
47   Tài chính - Ngân hàng D1 10.5 Cao đẳng (tại Nam Định)
48   Quản trị kinh doanh D1 10.5 Cao đẳng (tại Nam Định)

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm nay bấm đây

5 1087
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái