Trường Đại học Mở TP.HCM lấy bao nhiêu điểm?

     Hỏi

Trường Đại học Mở TP.HCM lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời

Chào bạn trường đại học Mở TP.HCM có mã trường: MBS điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 10 - 20.5 điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D760101 Công tác Xã hội A 13 Đại học
2 D310301 Xã hội học A 13 Đại học
3 D220214 Đông Nam á học A 13 Đại học
4 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A 14.5 Đại học
5 D380107 Luật kinh tế A 16 Đại học
6 D340201 Tài chính  Ngân hàng A 16.5 Đại học
7 D340301 Kế toán A 16 Đại học
8 D310101 Kinh tế A 15 Đại học
9 D580201 CNKT công trình XD A 14.5 Đại học
10 D420201 Công nghệ sinh học A 14 Đại học
11 D340101 Quản trị kinh doanh A 16 Đại học
12 D480101  Khoa học máy tính A 15 Đại học
13 C480101 Khoa học máy tính A 10 Cao đẳng
14 C760101 Công tác Xã hội A 10 Cao đẳng
15 D760101 Công tác Xã hội A1 13 Đại học
16 D310301 Xã hội học A1 13 Đại học
17 D220214 Đông Nam á học A1 13 Đại học
18 D380107 Luật kinh tế A1 16 Đại học
19 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A1 14.5 Đại học
20 D340201 Tài chính  Ngân hàng A1 16.5 Đại học
21 D340301 Kế toán A1 16 Đại học
22 D340101 Quản trị kinh doanh A1 16 Đại học
23 D310101 Kinh tế A1 15 Đại học
24 D480101  Khoa học máy tính A1 15 Đại học
25 D580201 CNKT công trình XD A1 14.5 Đại học
26 D420201 Công nghệ sinh học A1 14 Đại học
27 C480101 Khoa học máy tính A1 10 Cao đẳng
28 C760101 Công tác Xã hội A1 10 Cao đẳng
29 D760101 Công tác Xã hội B 14 Đại học
30 D310301 Xã hội học B 14 Đại học
31 D220214 Đông Nam á học B 14 Đại học
32 D420201 Công nghệ sinh học B 14 Đại học
33 C760101 Công tác Xã hội B 11 Cao đẳng
34 D760101 Công tác Xã hội C 14.5 Đại học
35 D310301 Xã hội học C 14.5 Đại học
36 D220214 Đông Nam á học C 14.5 Đại học
37 D380107 Luật kinh tế C 17.5 Đại học
38 C760101 Công tác Xã hội C 11.5 Cao đẳng
39 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13.5 Đại học
40 D760101 Công tác Xã hội D1 13.5 Đại học
41 D310301 Xã hội học D1 13.5 Đại học
42 D220214 Đông Nam á học D1 13.5 Đại học
43 D380107 Luật kinh tế D1 16 Đại học
44 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 20.5 Đại học
45 D340405 Hệ thống thông tin quản lý D1 14.5 Đại học
46 D340201 Tài chính  Ngân hàng D1 16.5 Đại học
47 D340301 Kế toán D1 16 Đại học
48 D340101 Quản trị kinh doanh D1 16 Đại học
49 D310101 Kinh tế D1 15 Đại học
50 D480101  Khoa học máy tính D1 15 Đại học
51 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 15 Đại học
52 C480101 Khoa học máy tính D1 10.5 Cao đẳng
53 C760101 Công tác Xã hội D1 10.5 Cao đẳng
54 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 13.5 Đại học
55 D760101 Công tác Xã hội D4 13.5 Đại học
56 D310301 Xã hội học D4 13.5 Đại học
57 D220214 Đông Nam á học D4 13.5 Đại học
58 D220209 Ngôn ngữ Nhật D4 15 Đại học
59 C760101 Công tác Xã hội D4 10.5 Cao đẳng
60 D760101 Công tác Xã hội D6 13.5 Đại học
61 D310301 Xã hội học D6 13.5 Đại học
62 D220214 Đông Nam á học D6 13.5 Đại học
63 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 15 Đại học
64 C760101 Công tác Xã hội D6 10.5 Cao đẳng
 

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Mở TP.HCM năm nay bấm đây

5 1348
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái