Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy bao nhiêu điểm?

     Hỏi

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời 

Chào bạn trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 có mã trường: SP2 điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 14 - 20.5 điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D320202 Khoa học Thư viện A 14 Ngành ngoài sư phạm
2 D140202 Giáo dục Tiểu học A 15.5 Ngành sư phạm
3 D460101 Toán học A 15.5 Ngành ngoài sư phạm
4 D480201 Công nghệ Thông tin A 14 Ngành ngoài sư phạm
5 D440112 Hóa học A 15 Ngành ngoài sư phạm
6 D140209 Sư phạm Toán học A 16 Ngành sư phạm
7 D140211 Sư phạm Vật lý A 15 Ngành sư phạm
8 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A 14.5 Ngành sư phạm
9 D140212 Sư phạm Hóa học A 15.5 Ngành sư phạm
10 D440102 Vật lý A 14.5 Ngành ngoài sư phạm
11 D140202 Giáo dục Tiểu học A1 15 Ngành sư phạm
12 D460101 Toán học A1 15 Ngành ngoài sư phạm
13 D480201 Công nghệ Thông tin A1 13.5 Ngành ngoài sư phạm
14 D140209 Sư phạm Toán học A1 15.5 Ngành sư phạm
15 D140211 Sư phạm Vật lý A1 14.5 Ngành sư phạm
16 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A1 14 Ngành sư phạm
17 D440102 Vật lý A1 14 Ngành ngoài sư phạm
18 D320202 Khoa học Thư viện   C 15.5 Ngành ngoài sư phạm
19 D320202 Khoa học Thư viện     D1 14.5 Ngành ngoài sư phạm
20 D140213 Sư phạm Sinh học B 15 Ngành sư phạm
21 D140215 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp B 14.5 Ngành sư phạm
22 D420101 Sinh học B 14.5 Ngành ngoài sư phạm
23 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 16.5 Ngành sư phạm
24 D140204 Giáo dục Công dân C 15 Ngành sư phạm
25 D140202 Giáo dục Tiểu học C 18 Ngành sư phạm
26 D220330 Văn học C 16 Ngành ngoài sư phạm
27 D220113 Việt Nam học C 15.5 Ngành ngoài sư phạm
28 D220310 Lịch sử C 15 Ngành ngoài sư phạm
29 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 16.5 Ngành sư phạm
30 D480201 Công nghệ Thông tin D1 14 Ngành ngoài sư phạm
31 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 15 Ngành ngoài sư phạm
32 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 14.5 Ngành ngoài sư phạm
33 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D1 14 Ngành sư phạm
34 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 14.5 Ngành ngoài sư phạm
35 D140201 Giáo dục Mầm non M 16 Ngành sư phạm
36 D140206 Giáo dục Thể chất T 20.5 Ngành sư phạm

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm nay bấm đây

5 1372
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái