Trường Đại học sư phạm Hà Nội lấy bao nhiêu điểm?

 Hỏi

Trường đại học Sư phạm Hà Nội lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời:

Chào bạn trường đại học Sư phạm Hà nội có mã trường: SPH điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 11 - 29 điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460101 Toán học A 17  
2 D140212 Sư phạm Hoá A 21  
3 D420101 Sinh học A 15  
4 D140219 Sư phạm Địa lí A 16  
5 D140209 Sư phạm Toán học A 21  
6 C510504 CN Thiết bị trường học A, A1 10  
7 D310401 Tâm lí học A, B, D1, D2, D3 15  
8 D310403 Tâm lý giáo dục A, B, D1, D2, D3 15  
9 D140114 Quản lí Giáo dục A, C, D1 15.5  
10 D140214 Sư phạm KT Công Nghiệp A1, A 15  
11 D480201 CNTT A1, A 15  
12 D140210 Sư phạm Tin học A1, A 16  
13 D140214 Sư phạm Vật lý A1, A 20  
14 D140213 Sư phạm Sinh B 18.5  
15 D420102 Sinh học B 16.5  
16 C510504 CN Thiết bị trường học B 11  
17 D140205QP GD Chính trị GD Quốc phòng C 15  
18 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 22  
19 D140218 Sư phạm Lịch Sử C 22  
20 D140219 Sư phạm Địa lí C 22  
21 D220113 Việt Nam học C, D1 15  
22 D760101 Công tác Xã hội C, D1 15  
23 D140203 Giáo dục đặc biệt C, D1 15  
24 D550330 Văn học C, D1, D2, D3 16  
25 D140204 Giáo dục Công dân C, D1, D2, D3 15  
26 D140205 Giáo dục Chính trị C, D1, D2, D3 15  
27 D310201 Sư phạm Triết học C, D1, D2, D3 15  
28 D140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 29  
29 D140201TA GDMN Sư phạm Tiếng Anh D1 22  
30 D140202TA GDTH Sư phạm Tiếng Anh D1 21  
31 D140202 Giáo dục tiểu học D1, D2, D3 21  
32 D140217 Sư phạm Ngữ văn D1, D2, D3 21  
33 D140218 Sư phạm Lịch Sử D1, D2, D3 18  
34 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp D1, D3 20  
35 D140222 Sư phạm Mỹ Thuật H 24.5  
36 D140201 Giáo dục Mầm non M 19.5  
37 D140221 Sư phạm Âm nhạc N 22  
38 D140206 Giáo dục thể chất T 23
 

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay bấm đâyđiểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

 

5 1992
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái