Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lấy bao nhiêu điểm?

   Hỏi

Trường Đại học văn hóa HN lấy bao nhiêu điểm?

Trả lời

Chào bạn trường đại học văn hóa hà nội có mã trường: VHH điểm chuẩn để vào trường khoảng từ 13 - 20điểm cụ thể với các khối như sau:

Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D320402 - Kinh doanh xuất bản phẩm C 15  
2 D320202 - Khoa học thư viện C 15  
3 D320201 - Thông tin học C 15  
4 D320305 - Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) C 15  
5 D220340 - Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) C 15.5  
6 D220112 + Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS C 15  
7 D220342 + Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật C 16.5  
8 D220110 - Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) C 15.5  
9 D220113 + Chuyên ngành Văn hoá Du lịch C 18.5  
10 D320402 - Kinh doanh xuất bản phẩm D1 14  
11 D320202 - Khoa học thư viện D1 14  
12 D320201 - Thông tin học D1 14  
13 D320305 - Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) D1 14  
14 D220340 - Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) D1 14.5  
15 D220112 + Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS D1 13.5  
16 D220342 + Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật D1 14  
17 D220110 - Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) D1 14.5  
18 D220113 + Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch D1 16.5  
19 A220113 + Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế D1 17  
20 D220342 + Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc N1 20  
21 A220342 + Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc N1 16  
22 D220342 + Chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo N2 19.5  
23 D220342 + Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện N3 19.5  
24 D220112 + Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS R1 18  
25 D220342 + Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật R1 19.5
 

Các bạn lưu ý điểm trên chưa tính cộng điểm ưu tiên khu vực , các bạn  xem quy định cộng điểm ưu tiên tại đây

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa hà nội năm nay bấm đây

5 1048
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái