Lịch trình tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

tradiemthi.net - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố lịch công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013.
 
Lịch trình tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

 Xem toàn cảnh lịch công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 tại đây:

STT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Hội nghị thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Bộ GD&ĐT

Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành liên quan

Tháng 01/2013

2

Các trường ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Vụ Giáo dục Đại học

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 05/02/2013

3

Các trường ĐH, CĐ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Vụ Kế hoạch tài chính

Vụ GDĐH Các trường ĐH, CĐ

Trước 25/02/2013

4

Ban hành Quy chê tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 02/2013

5

Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử

Cục

KTKĐCL

GD

Trường phòng GDCN/ Khảo thí/Đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 03/3/2013 đêến 05/3/2013

6

Các sở GD&ĐT tổ chức triển khai công tác tuyển sinh

Các sở GD&ĐT

Các phòng GDCN/ Khảo thí và các trường THPT

Trước 10/3/2013

7

Các trường THPT thu hồsơ và lệ phí ĐKDT. Các sở GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do

Các trường THPT và các Sở GD&ĐT

Các Sở GD&ĐT

Từ 11/3 đến hết 11/4/2013 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)

8

Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

Các trường ĐH, CĐ

-

Từ 12/4 đến hết 19/4/2013

9

Các sở GD&ĐT bàn giao hồ Sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở GD&ĐT và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT

Cục

KTKĐCLGD

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH CĐ

- Tại Hà Nội: ngày 05/5/2013 -Tại TP.HCM: ngày 07/5/2013

10

Các sở GD&ĐT truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và Cục KTKĐCLGD

Các sở GD&ĐT

Cục KTKĐCLGD Các trường ĐH. CĐ

Từ 2/5/2013 đến 6/5/2013

11

Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT

Các trường ĐH, CĐ

Cục KTKĐCLGD

Từ 8/5/2013 đến 30/5/2013

12

Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi, thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng  thí sinh của từng khối thi

Các trường ĐH

Hội đồng coi thi liên trường

Trước 20/5/2013

13

Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa điểm phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi

Hội đồng coi thi liên trường

Các trường ĐH

Trước 25/5/2013

14

Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Từ 25/5/2013 đến 25/6/2013

15

Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi.

Cục

KTKĐCL

GD

Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ

Tháng 5/2013

16

Các trường ĐH, CĐ lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở. Gửi các truòng không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này

Các trường ĐH. CĐ tổ chức thi

Cácsở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi

Tmức 30/5/2013

17

Các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho thí sinh

Các sở GD&ĐT

Hệ thống tuyển sinh của Sở GD&ĐT

Từ 30/5/2013 đến 5/6/2013

18

-Thi ĐH đợt I: Khối A, Al, V

-   Thi ĐH đợt II: Khối B, c, D, N, H, T, R, M, K

-   Thi CĐ đợt III: các trường cao đẳng thi tuyển sinh

Các trường ĐH

Ban Chỉ đạo tuyên sinh ca Bộ GDủ&ĐT

-Ngày 4-5/7/2013 -Ngày 9-10/7/2013

-Ngày 15-16/7/ 2013

19

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thí cùa thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục K.TKĐCLGD

Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD

Trước 01/8/2013

20

Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cuc K.TK.ĐCLGD

Các trường CĐcótổ chức thi tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD

Trước 05/8/2013

21

Xử lý dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả thi cùa thí sinh trên mạng internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hội đồng điểm sàn

Ban chỉ đạo TS cùa Bộ GD&ĐT. Các trưòng ĐH, CĐ

Trước 10/8/2013

22

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm cùa thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trưòng không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trường ĐH

Các trường ĐH, CĐco tổ chức thi tuyển sinh

Cục KTKĐCLGD, các trường không tổ chức thi tuyển sinh

Trước 10/8/2013

23

Các trưòng ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chúng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sỏ’ GD&ĐT, đề các sở GD&ĐT gửi cho thí sinh.

Các trường ĐH, CĐ

CácsởGD&ĐT

Trước ngày 20/8/2013

24

Các trường ĐH, CĐ, các sờ GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2013 về Cục KTKĐCLGD

Các tnròng ĐH, CĐ

Các sờ GD&ĐT, Cục KTKĐCLGD

Chậm nhât ngày 30/11/2013

,25

Các trường ĐH, CĐ đãng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014 về Vu Giáo duc Đai hoc

Vụ Giáo dục Đại học

Các tnrờng ĐH, CĐ,

Chậm nhât ngày 30/12/2013

26

Tô chức rà soát, kiểm tra các trường ĐH, CĐ trong việc xác định chỉ tiêu tuyên sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các quy định hiện hành

Vụ Giáo đục Đại học

Vụ K.HTC,

Cục KTKĐCLGD, Các truừng ĐH, CĐ

 

 

5 452
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái