Số thí sinh đăng kí vào ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn giảm

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) cho biết, số lượng đăng ký dự thi từ năm 2005 - 2010 ngày càng giảm, từ 14.728 (năm 2005) giảm dần qua các năm, đến 2010 còn 6.600 hồ sơ.

"dai hoc khoa hoc xa hoi va nhan van tuyen sinh dai hoc nam 2011-2012"


Chi tiết về số lượng đăng ký dự thi các năm của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn như sau:
TT Mã ngành Tên ngành 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 501 Tâm lí học 826 713 566 449 537 585
2 502 Khoa học Quản lí 1.874 1.779 1.011 1.130 578 695
3 503 Xã hội học 1.012 361 252 336 317 241
4 504 Triết học 540 613 247 156 120 120
5 507 Chính trị học - - - 70 118 164
6 512 Công tác xã hội - 552 473 350 370 368
7 601 Văn học 1.383 1.015 543 797 487 770
8 602 Ngôn ngữ học 369 497 147 82 63 129
9 603 Lịch sử 1.326 983 595 838 411 405
10 604 Báo chí 1.750 1.796 1.502 1.111 1.035 536
11 605 Thông tin – Thư viện 879 875 357 215 165 128
12 606 Lưu trữ học & QTVP 1.554 1.083 985 725 672 388
13 607 Đông phương học 678 675 687 383 539 669
14 608 Quốc tế học 560 676 427 637 476 454
15 609 Du lịch học 1.772 1.263 1.246 1.065 700 643
16 610 Hán Nôm 205 154 72 82 90 91
17 614 Nhân học - - - - 173 46
18 615 Việt Nam học - - - - - 168
Tổng cộng (2) 14.728 13.035 9.110 10.854 6.851 6.600
(2) Không tính số thí sinh có nguyện vọng 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.
(Theo tiền phong)

5 266
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái