Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung tuyển sinh 2011

Tradiemthi.net - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thuộc hệ thống các trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Công Thương. Năm 2011 nhà trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước đào tạo các bậc học và ngành học dưới đây
A. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC I. ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, mã trường: CIH, chỉ tiêu: 1500 1. Đối tượng tuyển sinh - thời gian - phương thức đào tạo 
- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển; ngày thi: + Khối A: ngày 4 và 5/7/2011 (làm thủ tục dự thi ngày 3/7/2011). + Khối C, D: ngày 9 và 10/7/2011 (làm thủ tục dự thi ngày 8/7/2011) Nếu không trúng tuyển hệ đại học kết quả thi sẽ được dùng để xét tuyển vào học hệ cao đẳng và các hệ thấp hơn của nhà trường (thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 ngay khi dự thi đại học tại trường). - Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và tương đương; - Thời gian đào tạo: 4 năm; tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy. - Phương thức đào tạo: theo học chế tín chỉ.
2. Các ngành đào tạo
TT Các ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
01 Tài chính - Ngân hàng 101 A, D1
02 Kinh tế 102 A, D1
03 Quản trị kinh doanh 103 A, D1
04 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 104 A
05 Công nghệ thông tin 105 A
06 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 106 A
07 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 107 A
08 Công nghệ kỹ thuật ô tô 108 A
3. Hồ sơ đăng ký dự thi:
Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có: - 01 túi hồ sơ và 2 phiếu đăng ký dự thi có đánh số 1 và 2. - 03 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm, sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường). - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). - 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các sở giáo dục và đào tạo gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi (hoặc giấy báo điểm) và giấy báo trúng tuyển. - Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có giấy xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hoá THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Lệ phí đăng ký, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
- Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi: 80.000đ/1 hồ sơ. - Thời gian nhận hồ sơ: + Tại các trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo từ 14/3/2011 đến 14/4/2011. + Tại các địa điểm nhận hồ sơ của nhà trường từ ngày 15/4/2011 đến 21/4/2011.
II. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY: mã trường CIH; chỉ tiêu: 2000.
1. Hình thức tuyển sinh - thời gian - phương thức đào tạo
- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển theo các hình thức sau: + Thí sinh dự thi đại học không trúng tuyển và đạt điểm sàn cao đẳng trở lên. + Thí sinh đăng ký NV1 học hệ cao đẳng của nhà trường (thi nhờ); + Xét tuyển NV2; NV3. - Thời gian đào tạo: 36 tháng; tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng chính quy. - Hình thức đào tạo: theo học chế tín chỉ
2. Các ngành đào tạo
TT Các ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
01 Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính - Kế toán; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính công). C65 A, D1,2,3,4,5,6
02 Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán thương mại, dịch vụ). C66 A, D1,2,3,4,5,6
03 Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: QTKD thương mại; Quản trị marketing; QTKD du lịch và khách sạn; QTKD bất động sản). C67 A, D1,2,3,4,5,6
04 Tin học ứng dụng C68 A, D1,2,3,4,5,6
05 Hệ thống thông tin quản lý(chuyên ngành Tin học - Kế toán) C69 A, D1,2,3,4,5,6
06 Việt Nam học (chuyên ngành Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch) C70 C, D1,2,3,4,5,6
07 Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) C71 A
08 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C72 A
09 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C73 A
10 Công nghệ cơ - điện tử C74 A
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô C75 A
12 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C76 A
13 Công nghệ kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng) C77 A
14 Công nghệ kỹ thuật nhiệt C78 A
15 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp(gồm các chuyên ngành: SPKT cơ khí; SPKT điện, điện tử; SPKT công nghệ thông tin) C79 A
16 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C80 A
17 Công nghệ hàn C81 A
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:
- Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp (có đóng dấu đỏ của trường). - 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
4. Thời gian đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/8/2011 đến 30/10/2011.
III. LIÊN THÔNG TCCN - CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC: Thời gian tuyển sinh tháng 10/2011 (có thông báo riêng)
B. GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP I. CAO ĐẲNG NGHỀ: chỉ tiêu 500
1. Đối tượng tuyển sinh - thời gian đào tạo:
Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và tương đương; thời gian đào tạo 36 tháng; tốt nghiệp được cấp bằng cao đẳng nghề chính quy.
2. Các nghề đào tạo:
1. Điện công nghiệp 5. Hàn 8. Cắt gọt kim loại
2. Điện dân dụng 6.  Quản trị mạng máy tính 9. Kỹ thuật s/c, lắp ráp máy tính
3. Điện tử dân dụng 7. Kế toán doanh nghiệp 10. Điện tử công nghiệp
4. Công nghệ ô tô
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 02 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh. - Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). - Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương, nếu tốt nghiệp năm 2010 nộp bản sao chứng nhận tốt nghiệp. - Bản sao học bạ THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương. - Một phong bì dán sẵn tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.
4. Lệ phí đăng ký xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ:
- Lệ phí hồ sơ + xét tuyển: 55.000đ/1 hồ sơ. - Thời gian nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 25/8/2011.
5. Phương thức tuyển sinh, thời gian nhập học:
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển. - Thời gian nhập học: đầu tháng 9/2011.
II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: mã trường: CT20 chỉ tiêu: 1000
1. Đối tượng, hình thức tuyển sinh - Thời gian đào tạo:
- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, THCS. - Thời gian đào tạo: 24 tháng với người tốt nghiệp THPT, bổ túc THBT và tương đương; 36 tháng với người tốt nghiệp THCS. Tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp chính quy.
2. Các chuyên ngành đào tạo (mã chuyên ngành trùng với số thứ tự):
01. Công nghệ kĩ thuật cơ khí 11. Kỹ thuật chế biến món ăn
02. Điện công nghiệp và dân dụng 12. Hệ thống mạng máy tính
03. Công nghệ kĩ thuật điện tử 13. Cơ - điện tử
04. Bảo trì và sửa chữa ô tô 14. Tài chính - ngân hàng
05. Công nghệ hàn 15. Kế toán thương mại, dịch vụ
06. Sửa chữa, lắp ráp thiết bị công nghiệp 16. Nghiệp vụ lễ tân - ngoại giao
07. Tin học ứng dụng 17. Nghiệp vụ kinh doanh
08. Tin học - kế toán 18. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
09. Kế toán doanh nghiệp 19. Kế toán khách sạn, nhà hàng
10. Công nghệ kỹ thuật nhiệt -  lạnh 20. Quản trị nhà hàng
Đối tượng tốt nghiệp THCS chỉ tuyển các ngành: Kế toán doanh nghiệp; Công nghệ kĩ thuật cơ khí; Điện công nghiệp và dân dụng; Bảo trì và sửa chữa ô tô; Công nghệ hàn; Sửa chữa, lắp ráp thiết bị công nghiệp.
3. Hồ sơ, lệ phí và ngày đăng ký dự tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: - 01 túi hồ sơ và 2 phiếu đăng ký dự thi có đánh số 1 và 2. - 01 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 dán trên túi hồ sơ. - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). - 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nhập học khi trúng tuyển. - Bản sao công chứng học bạ, bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc THCS theo hệ đào tạo (nếu tốt nghiệp năm 2011 nộp bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp) - Lệ phí đăng ký dự tuyển: 30.000đ/ 1 hồ sơ. - Hạn đăng ký hồ sơ: + Đợt 1 : Đến hết ngày 15/8/2011, nhập học ngày 03/9/2011 + Đợt 2 : Đến hết ngày 30/9/2011, nhập học ngày 08/10/2011 * Chú ý:
- Học sinh sau khi tốt nghiệp TCCN có thể dự thi học liên thông trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp - đại học để lấy bằng cao đẳng, đại học cùng chuyên ngành. - Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp có thể đăng ký học trung cấp chuyên nghiệp theo chương trình đào tạo riêng của nhà trường.
C. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC
Học sinh, sinh viên học tập tại trường được hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của nhà nước đối với học sinh, sinh viên trường công lập: - Được xét cấp học bổng theo kết quả học tập từng học kỳ; - Được tham gia các chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài (Hungary, Trung Quốc, Đài loan,…) - Được trợ giúp giới thiệu việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp cùng nhiều hoạt động miễn phí khác. - Đóng học phí mỗi năm 02 đợt. Mức học phí từng hệ đào tạo theo quy định của Nhà nước đối với trường công lập.
Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các trường THPT, phòng Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo hoặc gửi theo đường bưu điện về một trong các địa chỉ sau: + Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung cơ sở Sơn Tây, số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. + Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung cơ sở Thạch Thất, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Thông tin chi tiết xem trên website: http://www.viu.edu.vn hoặc trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh năm 2011” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)
NGƯT, TS. Nguyễn Đức Trí
Theo: vic.edu.vn

5 863
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái