Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM tuyển sinh 2011

Tradiemthi.net - Dưới đây là thông tin tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm tp Hồ Chí Minh năm 2011
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NĂM 2011(DỰ KIẾN)
Số
TT
-Hệ đào tạo.
-Ngành học.
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
(Dự kiến)
NLS
NLS
4.800
* Các ngành đào tạo đại học:
1
- Cơ khí chế biến bảo quản NSTP
100
A
60
2
- Cơ khí nông lâm
101
A
60
- Chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
3
+ Chế biến lâm sản
102
A
60
4
+ Công nghệ giấy và bột giấy
103
A
60
5
+ Thiết kế đồ gỗ nội thất
112
A
60
6
- Công nghệ Thông tin
104
A
100
7
- Công nghệ nhiệt lạnh
105
A
60
8
- Điều khiển tự động
106
A
60
9
- Cơ điện tử
108
A
60
10
- Công nghệ Kỹ thuật ôtô
109
A
60
11
- Công nghệ Hóa học
107
A,B
80
- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:
12
+ Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi)
300
A,B
60
13
+ Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi
321
A,B
60
- Thú y, gồm 2 chuyên ngành:
14
+ Bác sĩ thú y
301
A,B
120
15
+ Dư­ợc thú y
302
A,B
80
16
- Nông học (cây trồng và giống cây trồng)
303
A,B
100
17
- Bảo vệ thực vật
304
A,B
80
- Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành:
18
+ Lâm nghiệp
305
A,B
60
19
+ Nông lâm kết hợp
306
A,B
60
20
+ Quản lý tài nguyên rừng
307
A,B
60
21
+ Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp
323
A,B
60
- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành :
22
+ Nuôi trồng thủy sản
308
A,B
80
23
+ Ngư­ y (Bệnh học thủy sản)
309
A,B
80
24
+ Kinh tế - quản lý nuôI trồng thủy sản
324
A,B
60
- Bảo quản chế biến NSTP, có 3 chuyên ngành:
25
+Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
310
A,B
80
26
+ Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời
311
A,B
80
27
+ Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm
318
A,B
80
- Công nghệ Sinh học gồm 2 chuyên ngành
28
+ Công nghệ Sinh học
312
A,B
100
29
+ Công nghệ Sinh học môI trường
325
A,B
60
30
- Kỹ thuật Môi tru­ờng
313
A,B
80
- Quản lý Môi tr­uờng gồm 2 chuyên ngành
31
+ Quản lý Môi tru­ờng
314
A,B
80
32
+ Quản lý Môi tr­uờng và du lịch sinh thái
319
A,B
80
33
- Chế biến thủy sản
315
A,B
80
- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành
34
+ Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp
316
A,B
60
35
+ Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp
320
A,B
60
- Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên gồm 2 chuyên ngành
36
+ Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên
317
A,B
80
37
+ Thiết kế cảnh quan
322
A,B
80
- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:
38
+ Kinh tế nông lâm
400
A,D1
80
39
+ Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng
401
A,D1
60
40
- Phát triển nông thôn và khuyến nông
402
A,D1
60
- Quản trị, gồm 3 chuyên ngành:
41
+ Quản trị Kinh doanh (tổng hợp)
403
A,D1
100
42
+ Quản trị Kinh doanh thư­ơng mại
404
A,D1
100
43
+ Quản trị Tài chính
410
A,D1
100
44
- Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp)
409
A,D1
60
45
- Kế toán
405
A,D1
120
- Quản lý đất đai, gồm 3 chuyên ngành:
46
+ Quản lý đất đai
406
A, D1
120
47
+ Quản lý thị tr­ường bất động sản
407
A,D1
120
48
+ Công nghệ địa chính
408
A,D1
60
- Hệ thống thông tin địa lý gồm 2 chuyên ngành:
49
+ Hệ thống thông tin địa lý
110
A,D1
60
50
+ Hệ thống thông tin môI trường
111
A,D1
60
51
- Tiếng Anh
701
D1
100
52
- Tiếng Pháp-Anh
703
D1,D3
60
* Các ngành đào tạo cao đẳng:
1
- Tin học
C65
A,D1
120
2
- Quản lý đất đai
C66
A,D1
120
3
- Cơ khí nông lâm
C67
A
60
4
- Kế toán
C68
A,D1
120
5
- Nuôi trồng thủy sản
C69
B
80
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI
(ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
1
- Nông học
118
A,B
50
2
- Lâm nghiệp
120
A,B
50
3
- Kế toán
121
A,D1
60
4
- Quản lý đất đai
122
A,D1
50
5
- Quản lý Môi trư­ờng
123
A,B
50
6
- Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
124
A,B
50
7
- Thú y
125
A,B
50
LỊCH THI TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM 2011
Thời gian
KHỐI A
KHỐI B
KHỐI C
KHỐI D
03/7
Từ 8h00
Làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi, nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh
04/7
Sáng thi
Toán
Chiều thi
05/7
Sáng thi
Hoá
Chiều
Dự trữ
08/7
Từ 8h00
Làm thủ tục dự thi,  nhận và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
09/7
Sáng thi
Sinh
Văn
Văn
Chiều thi
Toán
Sử
Toán
10/7
Sáng thi
Hoá
Địa
Ngoại ngữ
Chiều
Dự trữ
Theo: ts.hcmuaf.edu.vn

5 182
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail @gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái