Tuyển sinh 2014: ĐH Quốc gia TPHCM đề xuất một kỳ thi chung

Đề xuất thi chung của ĐH Quốc Gia TP HCM

Bộ GD&ĐT vừa công bố đề án tuyển sinh của ĐH Quốc gia TP HCM, với 2 quy trình: đánh giá năng lực và xét tuyển. Phần đánh giá năng lực sẽ đánh giá được kiến thức, kỹ năng cần thiết để học đại học. Các tiêu chí xét tuyển gồm kết quả đánh giá năng lực và các tiêu chí phù hợp khác thể hiện tính tự chủ của các trường.

Theo đề án, việc đánh giá năng lực thí sinh sẽ được thực hiện bởi một đơn vị chuyên trách, có trách nhiệm xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi và chủ trì, phối hợp tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực thí sinh.

Sơ đồ công nghệ tuyển sinh.

ĐH Quốc gia TP HCM đề xuất thống nhất một kỳ thi trong đó có các môn thi cơ bản (kiến thức và năng lực tư duy) để đánh giá năng lực của